Wapenboek van de Koninklijke Familie van België

en haar Europese allianties

De meest uitgebreide analyse van de wapens van de Belgische koningen, koninginnen, prinsen en prinsessen en hun respectievelijke echtgenoten of partners. Inventaris van alle emblemen (wapenschilden, vlaggen en monogrammen) van de leden van het Koninklijk Huis.

Omschrijving

Wie beter dan Leopold I, stichter van de dynastie, vertegenwoordigt het begrip van Europese allianties? Dit werk tracht een zo volledig mogelijk beeld te scheppen van de wapens van onze koningen, prinsen en prinsessen, van hun respectievelijke echtgenoten of partners en van de verschillende buitenlandse ridderorden aan hen toegekend. Het werk geeft een beeld van de banden van ons koninklijk huis met Europa.

De bedoeling van het werk is een inventaris te bezorgen van alle emblemen van de Leden van onze Koninklijke Familie, van hun partners en kinderen.

Sinds de studies van Charles van Reninghe de Voxvrie en deze van Roger Harmignies, van de Internationale Academie van Heraldiek (AIH) van 1956, werden er geen diepgaande studies meer uitgevoerd over de emblemen (wapens, vlaggen en monogrammen) van de Leden van onze Koninklijke Familie.

De opzoekingen hebben ons toegelaten onbekende bronnen uit verschillende landen waarmede onze Koninklijke Familie banden had opgebouwd, te verzamelen. De ridderorden van de Kousenband (Verenigd Koninkrijk), van de Olifant (Denemarken) en de Serafijnen (Zweden) hebben de traditie voorgezet om platen met de wapens van de ridders te vervaardigen, een interessante bron om de evolutie van een wapen in een internationale context te volgen. Bovendien bevatten de gouden boeken van verschillende religieuze broederschappen of sermenten van boogschutters een schat aan bronnen, soms met wapenafbeeldingen die slechts gedurende een korte periode werden gebruikt, vermits het statuut van bepaalde leden van de Koninklijke Familie door de tijd heen veranderde.

De bedoeling van dit werk is eveneens de evolutie van de heraldische voorstelling te schetsen, vermits heraldiek toch boven alles een vorm van kunst is.

1831
1839
1880
1921
2019
0
PORTETTEN
0
VLAGGEN
0
WAPENSCHILDEN
0
PAGINA'S

Overzicht

Portret van Leopold I, evolutie van zijn wapenschild, wapenschild van koningin Louise-Marie, monogrammen en eretekens van de keizerin van Mexico

Inhoudstafel

OVER DE SCHRIJVERS

Interesse voor Vaandelkunde sinds ...

Ere-voorzitter van de Internationale Federatie van de Verenigingen voor Vaandelkunde, lid van het ‘Conseil d’héraldique et de vexillologie de la Communauté française de Belgique’

Hobbies, reeds verschenen werken

Michel LUPANT

Interesse voor heraldiek en de Europese Gotha

Lid van de ‘Conseil d’héraldique et de vexillologie de la Communauté française de Belgique’


Bestuurder van de ‘Association Royale Office Généalogique et Héraldique de Belgique’


Heraldisch tekenaar

Cédric PAUWELS

Geboeid door voor Middeleeuwse wapenboeken

Lid van de Raad van Adel, academicus van de Internationale Academie voor Heraldiek (AIH), Ondervoorzitter van het Heraldisch College van Familiekunde Vlaanderen

Reeds verschenen werken, zie www.jmvdeheraldry.be

Jean-Marie VAN DEN EECKHOUT

Feedback

Un ouvrage remarquable tant par son iconographie de premier ordre que par la rigueur
scientifique qui préside à sa rédaction. On ne peut qu’y admirer la beauté et la qualité
des illustrations autant que leur origine. En effet, de multiples sources méconnues ont
été mises à contribution pour illustrer richement les multiples facettes de l’héraldique
royale belge. Toute l’Europe aura été passée au peigne fin pour dénicher les armoiries
de chacun des membres de la maison royale de Belgique, ceci qu’il soit illustre ou
méconnu. Vous découvrirez ainsi de remarquables dessin d’artistes héraldistes
renommés ou ignorés, le tout servi par une très belle qualité de reproduction.

François-Xavier GEUBEL

Pprésident du conseil d’héraldique et de vexillologie

Bestellen

Prijs: 99 € + eventuele verzendingskosten

Verzendingskosten :

  • België: 11,75 €
  • Nederland, Luxemburg, Duitsland : 21,25 €
  • Frankrijk: 21,25 €
  • Zwitserland: 34,50 €
  • Overige deel van Europa : 32,50 €
  • USA : 42,50 €

Het werk wordt verzonden mits voorafbetaling (inschrijving + verzending) op rekening : IBAN BE27 7507 0416 3073 – BIC : AXABBE22

Om een bestelling te plaatsen, kunt u een e-mail sturen naar het volgende adres : pauwels.cedric@gmail.com
met de volgende informatie :

  1. U voor- en achternaam
  2. U e-mailadres
  3. Het aantal gewenste exemplaren
  4. Het leveringsadres

 

Schuiven naar boven